Restricted image

R01858.ATS507.Mulanda (Brown Booby)